සියලු රජයේ පාසල්වල 28 වනදා ඩෙංගු ශ්‍රමදාන


දිවයිනේ සියලුම රජයේ පාසල් ලබන 28 වන සිකුරාදා අධ්‍යාපන කටයුතු නතර කර ඩෙංගු ශ්‍රමදානයක
නියැළිය
යුතු බවට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ චක්‍ර ලේඛනයකින් දන්වා ඇත. ඒ අනුව එදිනට පාසල් පැමිණීමේදී පහසු සැහැල්ලු ඇඳුම් ඇඳීමට අවසර දෙමින් නිල ඇඳුම අවශ්‍ය නැති බවද දන්වා ඇත. ගුරු භවතුන්ටද පහසු ඇඳුම් අඳින්නට අවසර දී ඇත. මෙම ශ්‍රමදානයට පාසල්වල ආදි සිසුන්ටද එක්වනීමට අවසර දී තිබේ.
පාසල් වල ශ්‍රමදාන කටයුතු 28 දා සිදු කළ පසු 29 හා 30 වනදා සෞඛ්‍ය අංශ අධීක්ෂණය හා දුම් ැගසීමේ කටයුතු සිදු කර සියලු පාසල් පවිත්‍ර කලාප ලෙස සහතික කිරීමට නියමිතය.
Share on Google Plus

About Nayomi Kumari

Srilanka 24 Hours Online Breaking News Web Portal...
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment