ඛණිජ තෙල් ගැටලුවට හමුදාව මැදිහත්කරවීම හරිද?වැරදිද?


Share on Google Plus

About Nayomi Kumari

Srilanka 24 Hours Online Breaking News Web Portal...
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment