මහින්ද අැතුළු ඒ්කාබද්ධ කණ්ඩායම නිදහස් කලා සන්ධාන සුහද හමුවට එක්වෙති

මහින්ද අැතුළු ඒ්කාබද්ධ කණ්ඩායම නිදහස් කලා සන්ධාන සුහද හමුවට එක්වෙති
http://ift.tt/2vt6LOS
Pix By -Suren Abeysundara
Share on Google Plus

About Nayomi Kumari

Srilanka 24 Hours Online Breaking News Web Portal...
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment